Najważniejsze warunki wynajmu pojazdów w ANSCars.

  • Najemca  jak i użytkownik pojazdu musi mieć ukończone 21 lat.
  • Użytkownik musi posiadać ważne na terenie Polski prawo jazdy kat. B od minimum 1 roku.
  • Najemca i Użytkownik muszą pozytywne przejść weryfikację w KRD (Krajowy Rejestr długów)
  •  Wszystkie samochody posiadają pełne ubezpieczenie OC, AC, NNW.  Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadzie udziału własnego w szkodzie z własnej winy do 5000zł.
  • Zabrania się wjeżdzania na teren torów wyścigowych bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
  • Zabrania się opuszczania terytorium RP bez zgody Wynajmującego.
  • Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd zatankowany do pełna i taki też powinien zostać zwrócony.
  •  Każdy wynajem wiąże się z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej pojazdu pozwalającej uniknąć nieprzyjemności i niejasności co do stanu technicznego.

Szczegółowe warunki i regulamin wynajmu udostępniane są Najemcy po zarezerwowaniu terminu i wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej w postaci 50% wartości wynajmu,